Hjemmekontorer etableres og indrettes som aldrig før

Covid-19-pandemien har betydet et væld af ændringer for både den enkelte borger og de større samfundsstrukturer. En af de mest influerende ændringer i den måde, vi lever på, har måske været omstillingen fra det klassiske kontorlandskab til hjemmekontoret og nu tilbage til kontorlandskabet igen. I takt med at arbejdsstyrken etablerede hjemmekontorer, steg efterspørgslen også på kontorartikler såsom kontorstole, alverdens papir, el-artikler og arkiveringsartikler som ringbind og mapper.

Covid-19 har også betydet, at virksomheder har kappedes efter håndsprit og værnemidler, så medarbejdere bedst muligt kunne beskyttes. Det har den danske forhandler af kontorvarer engsig.dk erfaret. Her er der sket en eksplosion i salget af dispensere, rengøringsartikler og håndsprit til brug på kontoret ved genåbningen. Det har betydet en stor logistisk udfordring for leverandører som engsig.dk, der har måttet opfordre kunder til at planlægge leverancer i god tid forud for genåbningen.

Hjemmekontoret vinder frem

Det har været en tid med stor tumult og omlægning af arbejdspladser. Mange har endda fundet ud af, at hjemmekontoret bringer nogle helt nye og ofte friere rammer for arbejdslivet. Det har betydet, at der, på trods af genåbningen, er en stor interesse i at bibeholde hjemmekontoret. Mange har fået øjnene op for hjemmekontorets fordele, og det kræver et stort udbud af kontorartikler, der kan købes hjem. Noget, som virksomheder som engsig.dk har udmærket sig ved i løbet af Covid-19-pandemien.

Med hjemmekontorets store stigning i popularitet er der selvfølgelig opstået en udfordring i at levere alle disse varer til tiden og i de mængder, der er blevet krævet under Covid-19-pandemien. Udfordringen er dog blevet mødt af engsig.dk, hvilket man tydeligt ser på kundernes anmeldelser af virksomheden. Med deres 180 års erfaring i salg af kontorvarer er dette dog næppe en overraskelse. Nu gælder udfordringen en delt tilbagevending til kontorlandskaberne for nogle og mere permanente hjemmekontorer for andre.

Hjemmekontorets personlige præg

Det er især den manglende transporttid, der trækker for dem, som nu arbejder hjemme. Effektiviteten stiger, når man netop ikke bruger tid og energi på transporten frem og tilbage. Derudover trækker også det personlige touch, mange sætter på deres hjemmekontor. Det store udvalg af kontorartikler betyder fx, at man modsat et kontorlandskab kan indrette sit hjemmekontor præcist, som man ønsker det.

Det er op til en selv, om man ønsker et hæve-sænkebord, en klassisk kontorstol eller en mere moderne gaming-stol. Derudover betyder det også for mange, at man frit kan indrette med fodstøtter, skærmopsatser eller ergonomiske tastaturer. Det har givet en enorm frihed til at skabe det perfekte arbejdsmiljø, og den frihed har folk og virksomheder grebet med entusiasme.