Sprængning og nedrivning i det private byggeprojekt

Det er ikke alle, der er klar over det, men når det kommer til nedrivning, er det ikke kun store og tunge køretøjer, der bruges til at få klaret arbejdet. Der findes nemlig en metode, som kaldes mini blasting, eller bare sprængning i den almindelige tale, hvormed man kan bortsprænge bygningsdele og elementer, der er i vejen.

Forestil dig f.eks. et element, der består af beton, jernarmering etc. Et sådant område kan være genstridigt at komme igennem, og er der flere af disse bliver det pludseligt meget tidskrævende. Og er der en ting, som ikke er godt i et byggeprojekt, så er det tidskrævende opgaver. Det kan nemlig ikke bare få tidsplanen til at skride, men blive en økonomisk pine, fordi mandskabet pludselig må dedikere deres tid til at få den opgave klaret – eller vente på andre klarer det, så de selv kan komme videre.

Heldigvis kan man med mini blasting eller sprængning bortsprænge disse elementer, så man kan komme videre.

Med en strategisk placeret ladning af sprængstof, kan man sprænge elementet kontrolleret i stykker og komme hurtigt videre. Mini blasting skal naturligvis udføres af professionelle fagfolk, som har erfaring og kan regne de rette sprængladninger ud. Dernæst vil de bore et hul i elementet, placere den lille ladning og så tildække det med blymåtter, så der ikke skyder fragmenter ud i rummet.

Efter eksplosionen kan tæpperne fjernes og bygningsmaterialerne kan køres bort. Du kan læse mere om sprængning ved dette firma.

Husk fokus på affaldssortering

I dag er det ikke kun nedrivning, som der er fokus på. Også affaldssortering fylder meget og bør planlægges nøje. I byggeprojekter i dag skal man sortere affald på en sundhedsmæssig forsvarlig måde – så farligt affald køres væk, mens du samtidig sorterer med henblik på genanvendelse.

Genanvendelse er en vigtig del af at kunne omstille sig til et mere bæredygtigt byggeri, hvor byggematerialer anvendes mere cirkulært – til glæde for vores miljø og politiske ambitioner som grønt land.