Tips: Vælg den rette stenblanding inde på GrusDirekte.dk

Hvilken type sten skal du bruge til din bygge- eller anlægsopgave? Her har du mange muligheder at vælge fra, hvor nogle egner sig bedre til jobbet end andre. Perlesten, ærtesten, nøddesten og singles er fire eksempler på sten med vidt forskellig anvendelse. Fælles for dem er, at der bare er tale om almindelige sten i blandinger, og at du kan få dem hos GrusDirekte.dk. Men dér stopper forskellene.

Her kan du blive klogere på, hvad du kan vente dig af forskellige stenblandinger.

Perlesten fra GrusDirekte.dk giver en komfortabel belægning til havestier

Disse fire nævnte stenprodukter adskiller sig fra hinanden ved, at vi taler om fire forskellige klasser i kornstørrelser. Perlesten er de mindste, da en blanding perlesten består af sten med kornstørrelse mellem 4-8 mm. Perlesten kan du bruge til stier i haven eller på kirkegårde, da perlesten er relativt komfortable at træde på i simpelt fodtøj sammenlignet med blandinger med en større kornstørrelse.

Brug ærtesten til dræn og visse støbeopgaver

Lidt større ærtesten med kornstørrelser fra 8-16 mm kan du bruge til alle typer projekter, der knytter sig til belægninger på gårdspladsen, til dræn samt til visse støbeopgaver. Præcist som ved perlesten er der ved ærtesten tale om vidt forskellige stensorter – i modsætning til fx granitskærver, hvor alle stenene lidt ligner hinanden. Endnu større nøddesten (16-32 mm) bruger du bl.a. til vandafledning.

Singles er de største sten blandt de klassiske stenblandinger

Hvad så med singles, den klart største stenblanding med sten, hvis kornstørrelse ligger i intervallet 32-64 mm? Dem kan du fx bruge til en faskine, der kan lede nedbør opsamlet af tagrenden bort. De kan også bruges i plantekasser, igen for at værne mod en ophobning af vand. Er du i tvivl om, om du skal anvende singles eller andre sten, så spørg hos forhandleren – så ved du, hvad det rette valg er.